Oravasalmen Huvilat

Varaus- ja maksuedot

Varattuaan lomakohteen saa asiakas ilmoittamaansa sähköpostiin kirjallisen vahvistuksen. Asiakkaalle lähetetään myös lasku(t), jossa on tilisiirtolomakkeet vuokranmaksua varten.

Vuokra suoritetaan pääasiassa etukäteen laskulla. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa, jotta oikeat maksut kirjautuvat oikeille maksajille.

Varausmaksu on maksettava eräpäivään mennessä.

Varaus tulee sitovaksi, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20% vuokrasta) eräpäivään mennessä tai suorittanut koko maksun yhdellä kertaa. Ennakkomaksun eräpäivä on 14 vrk laskun päiväyksestä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä, vaan sekä ennakkomaksu että loppusuoritus maksetaan samalla kertaa. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään viisi (5) viikkoa ennen loman alkua.

Maksaessaan lomakohteen vuokran asiakas sitoutuu noudattamaan näitä vuokraehtoja sekä mökkikohtaisia ohjeita.

Mikäli maksuja ei ole maksettu eräpäivään mennessä vuokraus peruuntuu.

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse).

Peruminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle ja on hänen toimesta vahvistettu asiakkaalle.

Perutusta varauksesta pidätetään aina ennakkomaksu.

Jos peruminen tulee vuokranantajalle myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen vuokrauksen alkua veloitetaan koko vuokran määrä. Jos lomakohde saadaan myytyä eteenpäin muualle, palautetaan asiakkaalle tällöin se summa, jonka on saatu kohteen eteenpäin vuokrauksesta.

Asiakkaalla on oikeus saada maksamansa summan takaisin kokonaisuudessaan, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, ja asiakkaan lomanvietto ei näistä olosuhteista johtuen onnistu. Peruutuksesta on ilmoitettava välittömästi ja osoitettava luotettavalla tavalla esim. lääkärintodistuksella.

Kaikki varaukseen liittyvät muutokset on tehtävä 5 viikkoa ennen varausajankohdan alkua kirjallisesti.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Omistaja voi perua varauksen, jos kyseessä on ylivoimainen este. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Omistajalla on myös oikeus välittömästi keskeyttää varauksen siinä tapauksessa, jossa asiakas ei noudata varausehtoja tai yleisiä oleskeluehtoja mökillä.

Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen tai vahingonteon takia, maksuja ei palauteta ollenkaan.

Oleskelu huvilalla

Huvilaan pääsee saapumispäivänä klo 16.00. Huvila luovutetaan lähtöpäivänä klo 12.00. Huvilan avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana.

Tulo- ja lähtöajoista voidaan sopia toisin erillisellä sopimuksella.

Jos asiakas ei palauta huvilan avaimia ja hänen voidaan katsoa kadottaneen ne, peritään huvilan lukkojen vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kulut.

Vuokraan sisältyy tarpeiston käyttöoikeus: mm. kalusteet, ruoanlaitto- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, sähkö ja takkapuut. Vuoteissa on patjat, tyynyt ja peitot.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata lisämaksusta (hinta 25 € / hlö) varauksen yhteydessä.

Asiakkaiden lähtiessä huvilan on oltava siistissä kunnossa riippumatta siitä, oliko loppusiivous tilattu tai ei. Huonekalut on palautettava paikoilleen, astiat on tiskattava, roskat vietävä.

Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu ja huvilan omistaja / huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä 150€ suuruinen loppusiivousmaksu.

Huvilaa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu vuodepaikkamääränä, tai mitä huvilaa varattaessa on sovittu.

Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteessa ilman omistajan lupaa on kielletty.

Omien patjojen, makuupussien ja -alustojen yms. tuominen on kielletty. Jos huvilalla vierailee enemmän kuin varausvaiheessa ilmoitettu henkilömäärä, on omistajalla oikeus oman harkinnan mukaan joko keskeyttää varauksen välittömästi, jolloin maksua ei palauteta lainkaan, tai periä lisämaksuja ylimääräisistä vieraista.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa lomakohteiden sisätiloissa.

Huvilasta lähtiessä asiakkaan on sammutettava valot sekä suljettava ovet ja ikkunat.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on vastuussa lomakohteen kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista. Vahingot on viivytyksettä ilmoitettava vuokranantajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle.

Omistaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä joka ei ole johtunut omistajasta ja jonka seurauksia omistaja ei kohtuudella voinut estää. Omistaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai villieläinten kanssa kohtaamisesta.

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen omistajalle.